top of page
IMG_0830 kopie 2 2.JPG

Je kan niet op de oever blijven staan! 

De levensstroom vraagt je om in te stappen en op jouw manier over smalle stroompjes, door stroomversnellingen en over wijde wateren te varen en nieuwe perspectieven te ontdekken.

Het gaat erom de nieuwe gebieden te betreden waartoe werkvragen en leven je uitnodigen; vriendelijk of confronterend.

Wanneer je je met aandacht verdiept in de werkelijkheid, in je eigen leven en in het werk, dan vind je verfrissende, zinvolle toekomstperspectieven voor jezelf, je werk en je organisatie!

Als het voor jou of voor jou organisatie zinvol is om daarin gezamenlijk te zoeken en een periode samen op te lopen, wil ik daartoe graag mijn ervaring en expertise inzetten.

Coaching

Coaching

In 1989, ik was toen 27, vroeg een student op de Vrije Hogeschool aan me: ‘Clarine, wanneer ben je nou eigenlijk echt volwassen? Ik antwoordde toen spontaan: ‘als je doet wat je wil, als je voelt wat je denkt, als je bedenkt wat je zegt en als je zegt wat je voelt. Kortom als je een geïntegreerd mens bent en samenvalt met jezelf.

Dit samenspel van je eigen denken, voelen en willen kan je waarnemen. Je kan merken wat het met jezelf en anderen doet en je kan oefenen om het doeltreffender te maken.

Je kan ook ervaren of je denken, gevoel en wil voornamelijk worden bepaald door je verleden of dat je open bent in het nu en voor het nieuwe. Je kan merken of je alsmaar in je eigen gewoonten blijft zitten of ook buiten je ‘comfort zone’ experimenteert.

Het kan prettig zijn om over je eigen veranderbehoefte een tijdje samen onderweg te zijn. Doel daarvan is dat je steeds meer gaat samenvallen met jezelf en doet wat je eigenlijk wil doen, in verbondenheid met behoeften in onze samenleving. De coaching is erop gericht in elke situatie die je perspectief te vergroten. Dus om je in elke situatie open te stellen voor wat het met je doet, voor de schoonheid, voor de waarde ervan voor jou en daarmee verbonden te handelen.

 

Een coaching traject heeft vaak 6 tot 10 bijeenkomsten waarvan de frequentie en duur bepaald worden door de vraag en de situatie. In het eerste gesprek worden hierover afspraken gemaakt die waar nodig kunnen worden bijgesteld. De coaching vindt plaats in Driebergen of soms op de werklocatie.

Wegen Klein-1.jpg
Landschap Klein-1.jpg
Stress Reductie

je prettig in je vel voelen is de basis om te leven vanuit je open hart

Stress Reductie

Stress emoties, vaak heel onbewust, beïnvloeden de verbinding met onze kern en ons bestaan.

Heartmath biofeedback oefeningen bieden een objectieve en effectieve manier om goed te leren voelen wat er in je ziel en je lijf speelt, daarin te leren sturen en daarmee goed in je vel te komen. En je prettig in je vel voelen is de basis om te leven vanuit je open hart. Dat maakt je creatiever, vrijer en keuzevaardiger ten behoeve van het grotere geheel waar jij mee verbonden bent.

In het werk verbetert de toegenomen hartcoherentie evident de gezondheid van mensen, de samenwerking en prestaties en het innovatievermogen.

 

Een Heartmath traject is meestal in 4 tot 6 keer één á anderhalf uur afgerond en vraagt enige oefentijd tussendoor; zo’n 15 minuten per dag. Individuele trajecten vinden plaats in Driebergen, bedrijfstrainingen op locatie.

Organisatie Ontwikkeling
Yurts Klein-1.jpg

Organisatie Ontwikkeling

Leidinggevenden hebben een grote uitstraling op hoe het in een organisatie stroomt of juist stagneert.

Leiderschap is niet gemakkelijk. Je leeft continu in verschillende processen waar je moet bijsturen, regelen, luisteren, doorzien, beslissen en uitdagen. Het vraagt een enorme benieuwdheid wat er in de organisatie, in de omgeving en in jezelf gebeurt. Je hebt beelden nodig van wat een organisatie eigenlijk is, van de omgeving waarin je een rol speelt maar ook van je eigen intenties, je eigen mens-zijn. En een besef van de tijdgeest en wat er nu van jou(w organisatie) wordt gevraagd.

Alleen of samen met collega’s zetten we ons in voor strategische vragen, visie ontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken. Vooral leiderschap en samenwerken vanuit ‘de toekomst’ heeft onze interesse. Daarmee kom je tot vernieuwing die het verschil kan maken. Essentieel daarbij is om open, vanuit de ogen van de klant en de omgeving, te kunnen waarnemen.

Wij helpen processen in te richten waarin de toekomststrategie duidelijk wordt, we engageren medewerkers in dat proces, en helpen de organisatie zo in te richten dat er werkelijke samenwerking ontstaat om het toekomstperspectief in de dagelijkse praktijk werkzaam te krijgen.

In een workshop wordt als casus een vergadering ingebracht waar leidinggevenden, HR mensen, Arbo arts en arbeidsdeskundigen zitten. Opvallend in de casus is de complexiteit, de beperkte voorbereiding en het feit dat langdurig met veel inzet langs elkaar heen wordt gepraat. Zich inlevend wat daar speelt komen mensen op het beeld van eilanden die nauwelijks zijn verbonden door bruggen. Als ieder zich open stelt voor wat in die situatie wordt gevraagd vindt men een essentie die wordt aangeduid met het begrip ‘mede eigenaarschap’. Hoe anders ga je de volgende keer vergaderen vanuit het weten dat ieder aan tafel mede eigenaar is. Men ervaart hierna meer respect en meer gevoel voor gezamenlijke waarden in plaats van zogenaamde aandacht voor ieders stokpaardjes.

‘Zeg mij hoe uw organisatie is en ik zal u zeggen hoe de leidinggevende is’.

Wij helpen processen in te richten waarin de toekomststrategie duidelijk wordt, we engageren medewerkers in dat proces, en helpen de organisatie zo in te richten dat er werkelijke samenwerking ontstaat om het toekomstperspectief in de dagelijkse praktijk werkzaam te krijgen.

Theorie U van O. Scharmer beschouwen wij als een inspirerende verwoording van methodisch en visionair samenwerken waarbij de eigen innerlijke ontwikkeling cruciaal is. Als je wil dat je organisatie verandert moet je werken aan eigen blinde vlekken en taboes in je organisatie om uiteindelijk via aandacht voor de klanten en omgeving te ervaren wat de volgende stap voor de organisatie is. Dit zijn stappen met betrekking tot de (nieuwe) richting waarin de organisatie verder gaat maar ook met betrekking tot de organisatieinrichting.

 

Begeleiding van processen in organisaties en leiderschapsontwikkeling zijn maatwerk trajecten die in samenwerking worden vormgegeven. Veelal wordt bij deze trajecten samengewerkt met een of meer collega consultants of kunstenaars.

Boom Klein 3-1_edited.jpg
Voorbeeldcases

Voorbeeldcases

Instituut voor meervoudig gehadicapten

De leidinggevende van een instituut met 110 meervoudig gehandicapte bewoners wil na een fusie met zijn MT en hoofden een scholingstraject doorlopen. Dit moet leiden tot het versterken van de identiteit van de instelling en de eigen idealen en tot een effectievere samenwerking. Na het bijwonen van enkele MT vergaderingen wordt een scholingstraject ontwikkeld rondom de persoonlijke integratie van denken, voelen en handelen en wordt geoefend met nieuwe vormen van leiderschap. De samenwerking onderling wordt transparanter, mensen krijgen andere functies en de professionaliteit van de

instelling groeit.

Detachering bedrijf voor ICT-ers
en finaciële professionals

Een bedrijf voor financiële dienstverlening detacheert mensen voor financiële- en ICT–vraagstukken bij klanten. Om in de relatief eenzame posities van de professionals te zorgen voor voldoende professionele ontwikkeling worden scholingstrajecten opgezet. Gedurende enige jaren werken wij met professionals in intervisiegroepen aan hun concrete werkvragen.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Raphaelstichting, visieontwikkeling en begeleiding bestuur en teams werkzaam voor mensen met een hulpvraag.

 

KLM Ontwikkelen visie, strategie en samenwerken met MT en teams KLM Cargo.

 

Hogeschool van Amsterdam: Masterclasses Theorie U met docenten.

AKZO: opzetten mentorschapsinitiatief op hoofdkantoor en trainingen stressreductie medische dienst.

 

Finace: intervisiekringen voor gedetacheerde ICT-ers en financiele professionals.

 

Hogeschool, Leiden

 

En vele individuele coachingstrajecten van personen in diverse werkgebieden.

Vrije Scholen:

Adriaan Roland Holst College, Bergen

Vrijeschool Zutphen

Rudolf Steiner College, Rotterdam

Novalis College, Eindhoven

Mare College, Leiden

De Zonnewende, Zutphen

Bernard Lievegoed College, Maastricht

Rudolf Steiner College, Haarlem

De Vrije School, Den Haag

Stichting Vrijescholen Ithaka, Haarlem

Zorginstellingen:

Scorlewald, Schoorl

Olmen Es, Appelscha

Rozemarijn, Haarlem

Urtica de Vijfsprong, Vorden

Midgard, Tuitjenhorn

Rudolf Steiner `verpleeghuis, Den Haag

Heemhuys Kinderopvang, Deventer

Over
Zand Klein-1.jpg

Clarine Campagne

Ik studeerde in 1987 af aan de Universiteit van Wageningen met als hoofdvakken bedrijfskunde en voorlichtingskunde. Door de foto’s zal duidelijk zijn geworden dat ik houd van het maken van tochten, zowel in de natuur als opgevat als metafoor. Ik ben getrouwd en ben moeder van twee jonge mannen die de wereld in trekken.

Ik werkte na mijn studie in verschillende functies op de Vrije Hogeschool in Driebergen. Daar begeleidde ik studenten met biografische vragen en studiekeuzevragen en ondernam ik veel projecten. Na enige tijd zette ik ook scholingstrajecten op rondom de verbinding van werk, ideaal en persoonlijke ontwikkeling voor professionals. En daar vanuit kwamen organisaties met hun vragen op mijn pad.

De verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling is steeds betekenisvoller voor me geworden. En daarmee de vraag naar de verbinding van de mens en de organisatie met zijn bron en met de samenleving.

Ik zoek graag samen met anderen naar wat ‘het leven’ aan je organisatie en aan jezelf vraagt of zegt. Dat kan confronterend zijn. Zelden gaan oproepen van het leven niet gepaard met existentiële vragen, met pijn, met loslaten en met de moed om nieuwe terreinen te betreden. Ook zelf ga ik steeds weer door zulke processen heen en worstel ik met projecten waar ik deel van uitmaak. Anderzijds doe ik daaraan, en met name aan de mensen waarmee ik werk, ook veel vreugde en inspiratie op.

Ik kan goed waarnemen en perspectieven helpen verruimen. Door mijn inlevingsvermogen en vele werkvormen kan ik helpen een echt open gesprek te laten ontstaan en samen nieuwe gebieden te betreden. In mijn enthousiasme voor dingen op de grond zetten bemoedig ik organisaties en mensen om volgende stappen te zetten. Stappen die leiden tot vrijer en betekenisvoller leven en samen werken.

Clarine zw.jpg

De verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling is steeds betekenisvoller voor me geworden.

Boek

Boek - Theorie U in Teams

Veel mensen hebben weleens gehoord van Theorie U en zouden ermee aan het werk willen. Zij hebben ideeën over wat er in hun werkomgeving echt moet worden veranderd. Zij voelen de noodzaak om zelf verantwoordelijkheid te nemen: voor het werk, voor hun eigen idealen en voor de kwaliteit van het samenwerken. En zij willen werken vanuit hun hele mens-zijn. Theorie U is een visie en werkwijze die daartoe oproept. Het vraagt je buiten de gebaande paden te treden, werkelijk te luisteren en je te openen voor de beste toekomstmogelijkheid in een situatie. Dit boek beschrijft Theorie U in essentie en helpt je vervolgens praktisch op weg om met je team een veranderproces op gang te brengen. Het inspireert door de praktische werkvormen en roept je op om al doende Theorie U duurzaam in je eigen werkpraktijk te integreren.

Theorie U in Teams

Clarine Campagne

Paperback

96 pagina's

€ 21,50

ISBN 9789060387832

23,1 x 17,0 x 1,4 cm

Contact
Aren-1.jpg

Contact

Trein

Auto

Hoofdstraat 18, 3972 LA Driebergen

E: clarinecampage@gmail.com

T: +31 (0)6 43 000 212

BTW: NL001921418B83

Het witte Boshuis, Hoofdstraat 18, bevindt zich op het Landgoed De Reehorst in Driebergen. Twee minuten lopen vanaf het NS-station Driebergen-Zeist. Loop richting de Triodos Bank en laat deze rechts liggen. Als je rechtdoor loopt zie je een wit huis, het Boshuis.

Neem afslag nummer 20 (Driebergen/Zeist) op de A12 (richting Zeist). Sla direct voor de spoorwegonderdoorgang linksaf. Neem na 500 meter de afslag naar de Triodos Bank. Bel aan voor de paaltjes bij de familie Kloeg-Campagne en rij langs de Triodos Bank en volg de borden voor familie Kloeg- Campagne.

Bedankt voor je email. Ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden!

bottom of page